Întreprinderea socială ANCORA SOCIAL SRL este înființată în cadrul proiectului ”Acceleratorul de întreprinderi sociale” ID 127384, implementat de către Fundația ”Alături de Voi” România în parteneriat cu Fonduri-Structurale.ro, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

TOP